- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

LESTO planuoja skelbti reklamos ir ryšių su visuomene paslaugų pirkimus

Autorius: veidas.lt | 2013 09 18 @ 12:49 | Politika | No Comments


Elektros skirstymo bendrovė AB LESTO artimiausiu metu planuoja skelbti du atskirus viešuosius pirkimus reklamos ir ryšių su visuomene paslaugoms pirkti –  baigiantis esamų sutarčių su paslaugų teikėjais galiojimui, bendrovė siekia užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą klientų informavimą apie bendrovės paslaugas. Paslaugų teikėjai su perkamų paslaugų pobūdžiu galės susipažinti LESTO viešai paskelbtuose būsimų pirkimų aprašymuose.

LESTO visoje Lietuvoje aptarnauja daugiau nei 1,53 mln. privačių vartotojų ir daugiau nei 62,38 tūkst. komercinių klientų. Reklamos paslaugų tiekėjo veikla apims informacinių priemonių kūrimą, dizainą, įgyvendinimą, gamybos organizavimą, klientų informavimo kampanijų organizavimą. Paslaugų teikėjas vertins įmonės pozicionavimą ir teiks rekomendacijas, vykdys bendro pobūdžio informacines ir pozicionavimo kampanijas, , kurs klientams platinamą informacinę medžiagą, apipavidalins klientų aptarnavimo vietas, kurs įmonės atributiką ir teiks kitas su klientų informavimu, paslaugų pristatymu susijusias paslaugas.

Ryšių su visuomene paslaugų teikėjas pagal poreikį būtų pasitelkiamas planuojant, vykdant ir vertinant bendrovės vidinę ir išorinę komunikaciją, susijusią su kainų pasikeitimais, bendrovės finansiniais rezultatais, vykdomais ES finansuojamais ir kitais projektais, organizuojant klientų informavimo kampanijas aktualiais su elektros energijos tiekimu susijusiais klausimais. Šių paslaugų teikėjas taip pat konsultuotų bendrovę strateginiais korporatyvinės komunikacijos klausimais, įmonės socialinės atsakomybės veiklos, kitų komunikacijos veiksmų, susijusių su bendrovės siekiais būti efektyvia, optimaliai išteklius naudojančia, į kliento pasitenkinimą besiorientuojančia ir visuomenės pasitikėjimą turinčia bendrove, klausimais.

„LESTO vykdo ilgalaikes socialines iniciatyvas, skirtas gyventojų pilietiškumo ugdymui, vagysčių ir nusikaltimų prevencijai, taip pat aplinkosaugos, gyventojų švietimo iniciatyvas. LESTO savo veikla siekia prisidėti prie Nacionalinėje energetikos strategijoje iškeltų tikslų, Europos Sąjungos iniciatyvų taupyti energiją, saugoti aplinką, integruotis į bendrą elektros energijos rinką. Informaciją apie bendrovės veiklą visose srityse siekiame pateikti skaidriai, išsamiai ir operatyviai“, – teigia Edita Sirutienė, LESTO Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė.

LESTO laikosi skaidrios komunikacijos principų ir jos viešinamos informacijos tikslas nėra komercinis. Bendrovė neperka užsakomųjų reklaminių publikacijų ar straipsnių žiniasklaidoje – publikuoja tik tą informaciją, kuri aktuali elektros vartotojams: apie įmonės teikiamas paslaugas, socialinės atsakomybės temomis, siekdama skatinti gyventojų pilietiškumą.

Paslaugų teikėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominį naudingumą – konkurso laimėtojais bus skelbiami geriausią kainos ir kokybės santykį pasiūlę paslaugų teikėjai. Detali informacija paslaugų teikėjams bus prieinama paskelbus viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

LESTO, keičiantis gyventojų įpročiams, savo iniciatyva ieško būdų, kaip vartotojams pateikti aktualią informaciją individualiai, operatyviai ir efektyviai išnaudojant turimus išteklius – SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Klientai, LESTO pateikę tikslius savo kontaktinius duomenis, gali individualiai gauti pranešimus apie planuojamą laikiną elektros tiekimo sustabdymą dėl tinklo remonto darbų, apie teikiamas paslaugas, apie elektros energijos kainų pasikeitimus. Kontaktinius duomenis paprasčiausia atnaujinti prisijungus prie savitarnos svetainės www.manoelektra.lt, taip pat duomenis atnaujinti galima klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba atvykus į bet kurį klientų aptarnavimo centrą.

Daugiau šia tema:
  • Nėra panašių straipsnių.

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/lesto-planuoja-skelbti-reklamos-ir-rysiu-su-visuomene-paslaugu-pirkimus

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.