- Veidas.lt - http://www.veidas.lt -

Knygos apie Šiaulių vyskupijos Joniškio dekanato sakralinę dailę ir istoriją pristatymas

Autorius: veidas.lt | 2012 02 02 @ 19:00 | Knygos,Kultūra | No Comments


Vasario 9 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į knygos „Lietuvos sakralinė dailė“, t. II: „Šiaulių vyskupija“, d. 1: „Joniškio dekanatas“ pristatymą.

Renginyje dalyvaus istorikė doc. dr. Irena Vaišvilaitė, istorikas doc. dr. Eligijus Raila, dailėtyrininkė dr. Aistė Paliušytė ir knygos autoriai.

Joniškio parapija nuo jos įkūrimo XVI a. buvo vienas svarbiausių Žemaičių vyskupijos bažnytinių centrų. Gerai aprūpinta Joniškio klebono vieta iki pat XX a. buvo geidžiama aukštesniųjų dvasininkų. Didelėje ir turtingoje parapijoje veikė itin daug koplyčių, o parapinė bažnyčia visuomet išsiskyrė turtingai išpuoštu interjeru ir gausiu liturginių reikmenų rinkiniu. XVII a. Joniškis tapo reikšminga Žemaitijos globėjo šv. Martinijono kulto vieta: čia gerbtos jo relikvijos, altoriuje lig šiol tebesaugomas XVII a. nutapytas, aptaisais papuoštas kankinio atvaizdas. Vyskupas Jurgis Tiškevičius 1636 m. įsteigė Joniškio dekanatą. Pagal dabartinį administracinį suskirstymą jame yra devynios bažnyčios (Joniškio, Gasčiūnų, Juodeikių, Kriukų, Rudiškių, Skaistgirio, Žukančių bei dvi šventovės Žagarėje) ir tiek pat koplyčių.

Joniškio dekanato dailę ir jo parapijų istoriją pristatanti knyga parengta Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. Instituto mokslininkai nuo 1996 m. leidžia tęstinį veikalą „Lietuvos sakralinė dailė“, kurio I-ojo tomo septynios knygos buvo skirtos Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių menui. Vyskupui Eugenijui Bartuliui pritarus 2009 m. buvo pradėti darbai kitame Lietuvos krašte – Šiaulių vyskupijoje.

Tomas „Šiaulių vyskupija“ pagal dekanatus bus suskaidytas į dalis. Joniškio dekanatui skirtąją dalį sudarys trys atskiros knygos. Medžiaga čia išdėstoma abėcėlės tvarka pagal vietovardžius. Tomą pradedanti knyga nagrinėja Gasčiūnų ir Joniškio bažnyčių istoriją, sakralinę dailę ir architektūrą, taip pat Balkaičių, Ivoškių, Jakiškių, Jauneikių koplyčių meninį paveldą. Publikuojama maždaug 300 meno objektų– sakralinių pastatų, altorių, bažnytinės įrangos elementų, paveikslų, skulptūrų, liturginių indų ir rūbų bei įvairios paskirties apeiginių reikmenų, varpų, antkapinių paminklų. Kūriniai pristatomi metrika, iliustracine medžiaga ir objekto istoriją, ikonografiją ir vertę nagrinėjančiu straipsniu. Leidinio autoriai: dr. prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. doc. Rasa Butvilaitė, dr. Asta Giniūnienė, dr. Liudas Jovaiša, dr. Gražina Marija Martinaitienė, dr. Girėnas Povilionis, dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, dr. Regimanta Stankevičienė, dr. Gabija Surdokaitė, dr. Dalia Vasiliūnienė. Knygos rengimą ir leidybą finansavo Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau šia tema:

Straipsnis publikuotas: http://www.veidas.lt

Straipsnio adresas: http://www.veidas.lt/knygos-apie-siauliu-vyskupijos-joniskio-dekanato-sakraline-daile-ir-istorija-pristatymas

© 2002-2009 UAB "Veido periodikos leidykla". Visos teisės saugomos.